Marju LAURISTIN

Interventie(s) in de plenaire vergadering

58

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Estlandse voorzitterschap van de Raad (debat)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Verslag 2016 over Turkije (debat)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Vastgesteld besluit inzake de Europese pijler van sociale rechten en daarmee verbonden initiatieven (debat)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(15)

Oekraïense politieke gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (debat)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (debat)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Een Europese pijler van sociale rechten (debat)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

3

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake de digitalisering van het Europese bedrijfsleven

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Opinions - as shadow rapporteur

1

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Institutionele ontwerpresoluties

27

Ontwerpresolutie over de bestrijding van antisemitisme

29-05-2017 B8-0383/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Oekraïense gevangenen in Rusland en de situatie op de Krim

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije

22-11-2016 B8-1283/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van journalisten in Turkije

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Tadzjikistan: situatie van politieke gevangen

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over trans-Atlantische gegevensstromen

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Democratische Republiek Congo

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Schriftelijke verklaring over een doeltreffendere en beter gecoördineerde tenuitvoerlegging van de macroregionale strategieën van de EU

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Vervallen

Details

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Datum bekendmaking : 27-04-2015
Vervaldatum : 27-07-2015
Aantal ondertekenaars : 79 - 28-07-2015

Schriftelijke vragen

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Commissie

Aantijgingen omtrent verduistering van Europese middelen in Hongarije

28-09-2016 E-007203/2016 Commissie

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Commissie

Tegenmaatregelen van de EU naar aanleiding van de handelssancties van Rusland tegen Oekraïne

04-01-2016 P-000001/2016 Commissie

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Commissie

Mondelinge vragen

4

Internationale Roma-dag

08-03-2017 O-000017/2017 Commissie

Internationale Roma-dag

08-03-2017 O-000016/2017 Raad

Gevolgen van de beschikkingen van het Gerecht inzake de Verklaring EU-Turkije

06-03-2017 O-000014/2017 Commissie

Het inzetten van grensoverschrijdende instrumenten voor e-identificatie en onlinediensten

08-03-2016 O-000042/2016 Commissie