Yana TOOM : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (A8-0382/2018 - Laura Agea) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact