• Petr   JEŽEK  

Petr JEŽEK : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst (Europol) voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (nu het Europees grens- en kustwachtagentschap) voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595380 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595382 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595383 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595384 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595385 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming  
- LIBE_AD(2017)595386 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen  
- LIBE_AD(2017)595387 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: prestaties, financieel beheer en controle  
- LIBE_AD(2017)595388 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2015  
- LIBE_AD(2017)595389 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude  
- LIBE_AD(2015)567819 -  
-
LIBE