Dita CHARANZOVÁ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Lid 

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Laatste activiteiten 

Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Dita CHARANZOVÁ  
Dita CHARANZOVÁ 

op EP NEWSHUB

Contact