Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie visserij 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Laatste activiteiten 

Contact