António MARINHO E PINTO : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Lid 

Commissie visserij 
Commissie juridische zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact