Joëlle MÉLIN : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact