• Damian   DRĂGHICI  

Damian DRĂGHICI : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- CULT_AD(2018)623815 -  
-
CULT 
ADVIES inzake grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
ADVIES inzake pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie  
- CULT_AD(2018)612242 -  
-
CULT 
ADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT