David BORRELLI : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Advies als rapporteur 

Contact