Norbert LINS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter 

  • 10-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Leden 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • 10-07-2019 ... : Conferentie van commissievoorzitters

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Contact