Daniela AIUTO : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Laatste activiteiten 

Contact