Piernicola PEDICINI : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Laatste activiteiten 

Contact