Jeppe KOFOD : 9e zittingsperiode 

Verklaringen 

Verklaring van goed gedrag