Jadwiga WIŚNIEWSKA : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 
Jadwiga WIŚNIEWSKA  
Jadwiga WIŚNIEWSKA 

op EP NEWSHUB

Contact