Jørn DOHRMANN : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact