Jana ŽITŇANSKÁ : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact