• Richard   SULÍK  

Richard SULÍK : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake een aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
ADVIES over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake autonoom rijden in het Europees vervoer  
- IMCO_AD(2018)625299 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het Actieplan over financiële diensten voor consumenten  
- IMCO_AD(2017)605952 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G  
- IMCO_AD(2017)597470 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU  
- IMCO_AD(2016)589273 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016  
- IMCO_AD(2016)584229 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het Groenboek over financiële diensten voor consumenten  
- IMCO_AD(2016)582122 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake nieuwe uitdagingen en concepten voor de bevordering van toerisme in Europa  
- IMCO_AD(2015)549324 -  
-
IMCO