Richard SULÍK : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Plaatsvervanger 

Commissie begrotingscontrole 

Laatste activiteiten 

Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan (A8-0376/2018 - David Martin) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact