Ivan ŠTEFANEC : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Subcommissie mensenrechten 
Ivan ŠTEFANEC  
Ivan ŠTEFANEC 

op EP NEWSHUB

Contact