• Michel   REIMON  

Michel REIMON : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004  
- ECON_AD(2018)613502 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten  
- ECON_AD(2017)610729 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij Verordening ... [ESC Regulation]  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie  
- CULT_AD(2017)599567 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)  
- CULT_AD(2017)595657 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft  
- CULT_AD(2017)601090 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de werking van franchising in de detailhandel  
- ECON_AD(2017)595762 -  
-
ECON 
ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020  
- ITRE_AD(2017)594095 -  
-
ITRE 
ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt  
- CULT_AD(2016)578729 -  
-
CULT 
ADVIES inzake controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014  
- ECON_AD(2016)578521 -  
-
ECON 
ADVIES inzake "Naar een beleid voor een digitale interne markt"  
- ECON_AD(2015)567734 -  
-
ECON 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)  
- ITRE_AD(2015)569782 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)  
- ECON_AD(2015)567692 -  
-
ECON 
ADVIES inzake "Naar een akte voor een digitale interne markt"  
- CULT_AD(2015)565210 -  
-
CULT 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)  
- ECON_AD(2015)546785 -  
-
ECON