Janice ATKINSON : Home 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact