Diane JAMES : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 19-11-2016 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 20-11-2016 / 12-12-2018 : Niet-fractiegebonden leden
 • 13-12-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 20-11-2016 / 04-02-2019 : Independent (Verenigd Koninkrijk)
 • 05-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 16-07-2014 / 12-01-2015 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 08-06-2015 / 10-04-2016 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie constitutionele zaken
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 01-07-2014 / 19-11-2016 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 24-06-2015 / 19-11-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 11-04-2016 / 19-11-2016 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 26-01-2017 / 12-12-2018 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

I voted against. I could not support an increase in a finance budget for EU space policy which will require additional contributions from the UK to the detriment of UK investment in this area.

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted against. I do not support the budget implications for the UK of the EU’s digital programme.

Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten (A8-0428/2018 - Paul Tang) EN  
 

I voted against. I do not support any extension of EU Commission’s role in tax matters.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over e-gezondheidszorg  
- P8_DCL(2015)0012 - Vervallen  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 68 - 07-07-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen