Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Verenigd Koninkrijk
  • Geboortedatum: 18 juli 1971, Burnley

Interventie(s) in de plenaire vergadering

18

Haatzaaiende uitlatingen, populisme en nepnieuws in de sociale media - naar een reactie van de EU (debat)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Leren over de EU op school (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over het leren over de EU op school

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

VERSLAG over het bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

VERSLAG over de stedelijke dimensie van EU-beleid

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

VERSLAG over de follow-up van de tenuitvoerlegging van het Bologna-proces

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Opinions - as shadow rapporteur

21

ADVIES inzake het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

ADVIES over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

ADVIES inzake het jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

ADVIES inzake een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

ADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

ADVIES inzake de voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

ADVIES inzake de voorbereiding van de herziening van het MFK 2014-2020 na de verkiezingen: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Institutionele ontwerpresoluties

13

Ontwerpresolutie over de situatie in Italië na de aardbevingen

23-11-2016 B8-1291/2016

Ontwerpresolutie over Europees vrijwilligerswerk

19-10-2016 B8-1134/2016

Ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Ontwerpresolutie over de stelselmatige massamoord op religieuze minderheden door ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Ontwerpresolutie over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Ontwerpresolutie over de vernieling van cultureel erfgoed door ISIS/Da’esh

27-04-2015 B8-0389/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Vervallen

Details

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Vervallen

Details

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke vragen

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Raad

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Commissie

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Commissie

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Commissie

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Commissie

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Commissie

Mondelinge vragen

3

Verhoogde terrorismedreiging

14-12-2015 O-000160/2015 Raad

Financieringsmogelijkheden voor kmo's

13-10-2015 O-000122/2015 Commissie

Schendingen van de mensenrechten van kinderen met een handicap

08-12-2014 O-000093/2014 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

1

 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.