Amjad BASHIR : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Opinions - as shadow rapporteur 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

op EP NEWSHUB

Contact