Mike HOOKEM : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen