Fredrick FEDERLEY : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact