Malin BJÖRK
 • Malin
  BJÖRK
 • Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Ondervoorzitter
 • Zweden Vänsterpartiet
 • Geboortedatum: 22 mei 1972, Göteborg

Lid

 • LIBE Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • FEMM Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • D-IN Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger

 • AFET Commissie buitenlandse zaken
 • DSEE Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • DMAS Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Laatste activiteiten

De zaak van Gui Minhai, een gedetineerde uitgever in China

24-11-2016 P8_CRE-PROV(2016)11-24(7.1)
 • Idag antog EU-parlamentet det inledande EPA-avtalet med Ghana. Malin Björk röstade nej till avtalet. - EPA-avtalen är en del i EU:s nykoloniala handelspolitik. EU-kommissionen i flera år ställt ultimatum och hotat afrikanska länder att acceptera dessa handelsavtal. Om länderna säger nej till avtalen så hotar EU med att de förlorar möjligheten att exportera tullfritt till EU. Sådana ultimatum kan vi inte acceptera, säger Malin Björk. Såväl fackliga och folkliga rörelser som flera afrikanska regeringar är kritiska mot EPA-avtalen. De ser faran att med sänkt tullskydd inte kunna utveckla den egna industrin. Förutom att leda till minskade intäkter till statsbudgeten kommer sänkta tullskydd också beröva Ghana och andra länder från det enda verktyg de har för att utveckla sina ekonomier. Läs mer här: http://www.ituc-africa.org/ITUC-Africa-Statement-on-EPAs.html?lang=en
  01/12/2016 12:06 - facebook
 • Idag röstar Europaparlamentet bland annat om ett inledande avtal om ekonomiskt partnerskap med Ghana. Enligt en rekommendation, skriven av Christoffer Fjellner (M), bör EU och Ghana ingå partnerskapet. Men Malin Björk kommer att rösta emot rekommendationen. - EU-kommissionen har i flera år ställt ultimatum och hotat afrikanska länder att acceptera EPA-avtalen. Men flera afrikanska fackförbund och regeringar varnar för att om tullskyddet mot EU sänks så mycket som avtalen kräver så kommer de egna ekonomierna och industrierna inte att kunna utvecklas, säger Malin Björk. En muntlig fråga om bekämpningen av rasism, främlingsfientlighet och homofobi kommer också att ställas till kommissionen. - Det är en skenande utveckling med alltmer diskriminering och hot i högernationalisternas kölvatten. Vi måste sätta press på kommissionen att prioritera dessa frågor, säger Malin Björk.
  01/12/2016 09:35 - facebook

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  02M089
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05143
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 02M089
  1047 Brussels