Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • Lid
 • Zweden Miljöpartiet de gröna
 • Geboortedatum: 26 oktober 1973, Solna

Interventie(s) in de plenaire vergadering

37

e-Democratie in de EU: potentieel en uitdagingen (debat)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (debat)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (debat) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (stemming)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Vermijden van belangenconflicten van voormalige en huidige commissarissen - Bahamas leaks (debat)

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(12)

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (debat)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

12

VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

VERSLAG Het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

VERSLAG over e-democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

VERSLAG over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

VERSLAG over aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

VERSLAG over de toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

VERSLAG over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Opinions - as shadow rapporteur

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ADVIES inzake het Europees actieplan inzake e-overheid 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ADVIES over de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ADVIES inzake de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ADVIES inzake het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

ADVIES inzake de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Ontwerpresolutie(s)

1

Parlementaire vraag/vragen

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Commissie

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Raad

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Commissie

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Commissie

Militaire aanwezigheid van Marokko in de Westelijke Sahara

03-02-2017 E-000815/2017 Commissie

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Commissie

  Legality of EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Partnership Agreement

03-02-2017 E-000813/2017 Commissie

  Increased EU fishing in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000812/2017 Commissie

  EU funding to Moroccan projects in Western Sahara under the EU-Morocco Fisheries Agreement

03-02-2017 E-000811/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

2

 

Onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na bekendmaking van zijn voornemen uit de Europese Unie te treden (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Een Europese pijler van sociale rechten (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels