Javier NART : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Contact