Daniel BUDA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Lid 

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie juridische zaken 

Laatste activiteiten 

Contact