Anja HAZEKAMP : Curriculum vitae 

Oorspronkelijke versie : NL 

Curriculum vitae (de gepubliceerde gegevens vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het lid)  
Bijgewerkt op: 02/02/2015 

Opleiding (titels en diploma's) 

 • 1980-1984 : Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs te Ter Apel
 • 1984-1986 : Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs te Ter Apel
 • 1988-1989 : Propedeuse lerarenopleiding (2e graads) aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, locatie Groningen, voor de vakken biologie en scheikunde
 • 1989-1995 : Doctoraal biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting plantenecologie

Loopbaan buiten de politiek 

 • 1993-1995 : Begeleider van biologiestudenten die deelnamen aan de subfase-2-cursus 'Landschapsecologie', Laboratorium voor Plantenecologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • 1994-1994 : Chemisch analist bij het Laboratorium voor Plantenecologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • 1995-1995 : Wetenschappelijk medewerker van de Faunabescherming (voorheen Stichting Kritisch Faunabeheer)
 • 1996-1996 : Wetenschappelijk onderzoeker bij de adviesgroep Vegetatiebeheer van het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer (tegenwoordig Expertisecentrum LNV), Wageningen
 • 1998-1998 : Wetenschappelijk medewerker bij de provincie Groningen, afdeling Ruimte en Milieu
 • 1997-2000 : Wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Dierproefvraagstukken, Centrum Dier en Maatschappij, Universiteit Utrecht/Universiteit Leiden
 • 2000-2005 : Beleidsmedewerker 'In het wild levende dieren', Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Den Haag
 • 2005-2009 : Beleidsmedewerker bij Stichting Zeehondencrèche Lenie 't Hart, Pieterburen
 • 2007-2014 : Lid Provinciale Staten van Groningen namens de Partij voor de Dieren en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen
 • 2009-2012 : Coördinator beleidsbeïnvloeding bij Stichting AAP, Almere
 • 2012-2012 : Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de Partij voor de Dieren (van 24 januari tot en met 14 mei)
 • 2012-2014 : Senior beleidsadviseur Preventie Europa bij Stichting AAP, Almere

Andere activiteiten 

 • 1987-1997 : Vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Provincie Groningen
 • 1988-1993 : Lid redactie 'Dierbaar', orgaan van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling provincie Groningen
 • 1992-1997 : Vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, landelijk bureau te Den Haag, als regiovoorlichter in het kader van de projecten 'Duurzame Landbouw' en 'Biotechnologie bij Dieren' en als coördinator van het Steunpunt Noord-Nederland
 • 1994-1997 : Oprichter en woordvoerder van het actiecomité 'De Beer is Los', Slochteren
 • 2000-2004 : Lid van de Klankbordgroep Onderzoek beheer reeën en damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen, Amsterdam
 • 2000-2004 : Lid van de Veterinaire Begeleidingscommissie Natuur, Wageningen
 • 2001-2004 : Lid van de Landbouwwerkgroep van GroenLinks, Utrecht
 • 2000-2007 : Bestuurslid Faunafonds, Dordrecht
 • 2007-2009 : Bestuurslid/penningmeester van de Vereniging van Opvangcentra voor Niet-gedomesticeerde Dieren (VOND), Almere
 • 2009-2012 : Penningmeester van de Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit, Almere

Contact