Anja HAZEKAMP : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 15-12-2015 ... : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 ... : Partij voor de Dieren (Nederland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 19-01-2017 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19-01-2017 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 ... : Commissie visserij

Contact