Anja HAZEKAMP : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Partij voor de Dieren (Nederland)

Ondervoorzitter 

  • 10-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Commissie visserij
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Contact