Anja HAZEKAMP : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over gezondheidszorg voor transgenders  
- P8_DCL(2016)0011 - Vervallen  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 76 - 02-05-2016
Schriftelijke verklaring over de instandhouding en het welzijn van Aziatische olifanten  
- P8_DCL(2015)0062 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 87 - 15-01-2016
Schriftelijke verklaring over de inrichting van een centraal loket voor dierenwelzijn  
- P8_DCL(2015)0022 - Vervallen  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum bekendmaking : 27-05-2015
Vervaldatum : 27-08-2015
Aantal ondertekenaars : 84 - 26-08-2015

Contact