Marcel de GRAAFF : Home 

Lid 

BCPR  
Conferentie van voorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Laatste activiteiten 

Contact