Maite PAGAZAURTUNDÚA : Home 

Lid 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact