Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : Home 

Ondervoorzitter 

Subcommissie mensenrechten 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact