Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

267

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

De uitbanning van kindhuwelijken (debat)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

De situatie in Venezuela (debat)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (debat)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(17)

Bestrijding van antisemitisme (debat)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

9

VERSLAG over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

VERSLAG over het jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman in 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

27

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

ADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Ontwerpresolutie(s)

272

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie op de Maldiven

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0548/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Gabon: onderdrukking van de oppositie

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Cambodja, en met name de zaak van Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Parlementaire vraag/vragen

218

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Commissie

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Commissie

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Commissie

Een Europees actieplan voor de sociale economie

04-09-2017 O-000070/2017 Commissie

VP/HR - De situatie in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Commissie

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Commissie

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Commissie

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Commissie

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Commissie

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Raad

Schriftelijke stemverklaringen

89

 

Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

He dado mi consentimiento al proyecto de reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, esperando que ésta sea capaz de producir cambios sustanciales en la protección de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea combinará esfuerzos nacionales y europeos para que se aplique la ley de manera unificada, eficiente y sin fisuras y así evitar fraudes al presupuesto de la UE.

 

Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

A pesar de estar de acuerdo en el enfoque general, he votado en contra del informe. Contiene algunos elementos que traspasan varias líneas rojas inaceptables. Lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para acordar una posición común fuerte y unánime del Parlamento se ha convertido en un enfoque partidista.
La introducción de una demanda inaceptable de los socios de ETA (acercamiento de presos) aparece reflejada en el párrafo 29 y deslegitima por completo un voto favorable al mismo. Esta concesión desbarata el objetivo primordial: enfatizar la radicalización en las cárceles y reivindicar al mismo tiempo una protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambos objetivos son posibles y compatibles, pero nunca dando legitimidad a propuestas maniqueas por parte de quienes han recurrido al asesinato y la violencia como vía de reivindicar sus ideas.

 

Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

He dado mi consentimiento a la conclusión del Acuerdo que establece la Fundación Internacional EU-LAC puesto que considero que consiste en una buena herramienta de colaboración EU-CELAC. Permite fomentar el dialogo intergubernamental y reforzar la colaboración estratégica entre ambas regiones, incrementando la visibilidad y diálogo y fomentando la participación de sus respectivas sociedades civiles.

 

Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución puesto que tiene por objeto otorgar a Bulgaria y a Rumanía un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados para garantizar en un futuro la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas y estoy de acuerdo con ello.

 

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe que presenta unas normas de seguridad simplificadas y modernizadas para los buques de pasaje. Estas acelerarán la transmisión de datos de pasajeros a los servicios de socorro y las familias en caso de accidente, eliminarán las superposiciones y lagunas en las inspecciones de seguridad de los transbordadores y embarcaciones de alta velocidad, así como los buques de aluminio, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y requisitos comunes de la UE.

 

Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

El registro facilitará la información importante, como el número exacto de pasajero a bordo, que ayudaran a los servicios de búsqueda y salvamento marítimos en caso de accidente. Por el momento se está perdiendo tiempo puesto que los servicios de salvamento deben acceder a los datos a través de las compañías navieras. Por ello, he votado a favor.

 

Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Las simplificaciones previstas en esta revisión proporcionan más claridad jurídica y racionalizan el número de inspecciones que deben realizar las administraciones nacionales, a la vez que maximizan las operaciones comerciales del buque. Por este motivo, he votado a favor.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels