Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

261

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat) (2)

05-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-05(15)

Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(17)

Bestrijding van antisemitisme (debat)

31-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-31(15)

De situatie van christenen in het Midden-Oosten (debat)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (debat)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(21)

Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Medische hulpmiddelen (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

7

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

VERSLAG over het jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman in 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

24

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

ADVIES inzake de vraag hoe met behulp van het GLB meer werkgelegenheid in landelijke gebieden gecreëerd kan worden

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

ADVIES over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

Ontwerpresolutie(s)

258

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Burundi

05-07-2017 RC-B8-0465/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Eritrea, met name de gevallen van Abune Antonios en Dawit Isaak

05-07-2017 RC-B8-0464/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de specifieke gevallen van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en Lee Ming-che

05-07-2017 RC-B8-0459/2017

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0471/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0467/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the cases of Nobel laureate Liu Xiaobo and Lee Ming-Che

03-07-2017 B8-0461/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de mensenrechtensituatie in Indonesië

14-06-2017 RC-B8-0424/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de zaak van de Azerbeidzjaanse journalist Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de humanitaire situatie in Jemen

14-06-2017 RC-B8-0407/2017

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Parlementaire vraag/vragen

213

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Commissie

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Commissie

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Commissie

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Commissie

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Raad

Gevolg aan het EU-vlaggenschipinitiatief voor de kledingsector

08-06-2017 E-003786/2017 Commissie

Inbreukprocedure tegen het VK in verband met de toepassing van de richtlijn vrij verkeer

01-06-2017 P-003659/2017 Commissie

  Commission position in the face of a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

23-05-2017 E-003486/2017 Commissie

  Measures to combat homophobia in the EU

17-05-2017 E-003395/2017 Commissie

  Gender equality in mental health and wellbeing policy following the report of Parliament

15-05-2017 E-003335/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

67

 

Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (B8-0436/2017)

05-07-2017

Estoy a favor de esta Resolución porque ayuda a una mejora en la lucha y prevención contra el aumento de las mencionadas epidemias.
El informe pide a la Comisión y al Consejo que, además de aumentar la inversión en investigación para encontrar curas eficaces y de desarrollar nuevas herramientas y enfoques innovadores y centrados en el paciente para luchar contra estas enfermedades, garanticen la disponibilidad y asequibilidad de dichas herramientas y aborden con mayor eficacia las infecciones, en particular por tuberculosis y hepatitis víricas B y C y sus complicaciones.
Y, entre otras cosas, también pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco político global de la UE que aborde el VIH/sida, la tuberculosis y las hepatitis víricas, tomando en consideración diferentes circunstancias y los retos específicos de los Estados miembros y los países vecinos más afectados por el VIH y la tuberculosis multirresistente.

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen (A8-0248/2017 - Monika Vana)

04-07-2017

Esto es lo que debe hacer la Unión Europea: ayudar a transformar la economía de zonas que sufren las consecuencias negativas de la globalización para que puedan aprovecharse de las positivas.
La Unión Europea es útil para ayudar en la transición económica, para dar seguridad al tiempo que facilita el acceso a las nuevas oportunidades que ofrece la globalización. El proteccionismo y las subvenciones no tienen futuro: las ayudas para sectores y regiones concretas, sí.

 

De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (A8-0221/2017 - Renata Briano)

04-07-2017

‒ Me he abstenido en la votación de este informe de iniciativa porque, a pesar de estar de acuerdo en la diversificación del sector pesquero, debido, entre otras cosas, a su estacionalidad, algunas de las medidas propuestas desvirtúan el objetivo principal. El objetivo debería ser ayudar al sector pesquero a complementar su principal labor profesional, pero en ningún caso a sustituirla o a desvirtuar el sentido de su trabajo.

 

Particuliere beveiligingsondernemingen (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)

04-07-2017

He votado a favor de este informe que pretende una mejor regulación de las empresas de seguridad privadas, así como una mayor transparencia y control de las mismas.
El informe también destaca que no debe subcontratarse a las empresas de seguridad privadas ninguna actividad que implique el uso de la fuerza o la participación activa en hostilidades, excepto en caso de legítima defensa.
En materia de seguridad y defensa de la UE debe ser prioritario reforzar las fuerzas armadas nacionales, y que las empresas de seguridad privadas solo puedan ser un complemento de las mismas, sin que puedan ejercer ninguna autoridad en materia de decisiones estratégicas.

 

Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (B8-0396/2017)

14-06-2017

He votado a favor de la propuesta de Resolución puesto que me parece que incluye todas las cuestiones relevantes y es un texto equilibrado. Sin embargo, quiero dejar muy claro que mi posición es clara y coherente con nuestro trabajo en la Comisión DEVE y en el informe sobre el sector de la confección, y que creo que el texto de la propuesta de Resolución no es suficientemente contundente en cuanto a pedir a la Comisión «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia debida para las cadenas de suministro del sector de la confección».
Me gustaría esclarecer el sentido de mi voto de la enmienda 1. A pesar de estar a favor de la «legislación vinculante sobre las obligaciones de diligencia», he votado abstención en la enmienda 1 porque se ha extralimitado más allá de pedir legislación vinculante e incluye datos incorrectos y juicios de valor precipitados sobre las directrices de la OCDE todavía no implementadas. Debido a esto, no puedo votar a favor. No he votado a favor de esta enmienda, pero sí del texto.

 

Bestrijding van antisemitisme (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

La resolución conjunta sobre la lucha contra el antisemitismo es un consenso conjunto de los principales grupos politicos del Parlamento Europeo para hacer frente al creciente odio racial, xenófobo y nacional que padecen los ciudadanos semitas y todos aquellos que, a pesar de no serlo, sufren el odio y el desprecio por el mero hecho de ser israelíes, o simplemente por identificarse a estas personas con el pueblo judío, bastando un atributo físico.
Por eso se invita a todos los Estados mimebros y a las instituciones y agencias de la Unión que adopten y apliquen la definición práctica del antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto).
En la resolución también se plantean entre otras medidas la creación de unidades especiales en las fuerzas policiales contra los delitos de odio, con objeto de que la persecución policial y judicial sea más efectiva.
Por todo ello, he votado a favor de la resolución.

 

Voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Geldmarktfondsen (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels