Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

272

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Nalatenschap van de totalitaire bolsjewistische revolutie in 1917 (actualiteitendebat)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

De uitbanning van kindhuwelijken (debat)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

De situatie in Venezuela (debat)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika (debat)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(19)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

9

VERSLAG over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

VERSLAG over het jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman in 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

27

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

ADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Ontwerpresolutie(s)

282

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Madagaskar

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over terreuraanslagen in Somalië

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Freedom of Expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0640/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on the Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0633/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

24-10-2017 B8-0580/2017

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Parlementaire vraag/vragen

225

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Commissie

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Commissie

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Commissie

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Commissie

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Raad

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Commissie

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Commissie

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

111

 

De rechtsstaat in Malta (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

He votado a favor de la resolución. Malta debe reforzar el Estado de derecho y la Comisión tiene que vigilar de cerca la situación en el país para garantizar una aplicación imparcial de la ley. Además, el programa de venta de la ciudadanía maltesa, y por tanto comunitaria, a ciudadanos de terceros países a cambio de inversiones en el país plantea serias dudas y hay la expresa necesidad de reclamar una investigación internacional independiente, con la plena participación de Europol, sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

 

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (B8-0594/2017, B8-0595/2017)

15-11-2017

Considero que los valores europeos fundamentales están en peligro en Polonia, existe una gran preocupación sobre la separación de poderes y la independencia del poder judicial en el país. Además, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer están en peligro. Por este motivo, he votado a favor de la resolución.

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

He votado a favor de la solicitud. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el fin de proporcionar asistencia adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial.
La solicitud de Italia, y propuesta de la Comisión, pide apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos por Almaviva Contact SpA, una empresa de Lazio, en Italia. Se trata de 1664 trabajadores despedidos, de los cuales 1610 se espera que participen en las medidas propuestas, y se refiere a la movilización de un importe total de 3 347 370 EUR del FEAG para Italia.

 

Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Alrededor de 25.500 personas mueren en las carreteras de Europa cada año y unas 135.000 personas resultan gravemente heridas. Dado que la seguridad vial depende del vehículo, la infraestructura y el conductor, se necesitan medidas de seguridad activa y pasiva eficientes en estos tres niveles. El informe pide instalar solo aquellos sistemas de asistencia al conductor que hagan una contribución genuina a la seguridad vial, que tengan una relación coste-beneficio favorable y con una madurez suficiente en el mercado. Por su contenido, he votado a favor del informe.

 

Territoriale typologieën (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

El principal objetivo de las enmiendas que la Comisión propone ahora a la legislación existente es establecer un reconocimiento legal de las tipologías territoriales, incluida una definición de ciudades, a efectos de las estadísticas europeas. Esto incluye establecer las definiciones básicas y los criterios estadísticos para las diferentes tipologías territoriales, garantizar su aplicación armonizada y transparente y su uso a nivel de la UE y en los Estados miembros. Dado que la propuesta es de carácter técnico, no tiene implicaciones para el presupuesto de la UE y otorga reconocimiento legal a las tipologías territoriales que ya están en uso, he votado a favor.

 

Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

He votado a favor de armonizar las cualificaciones de los trabajadores del sector del transporte por vías navegables interiores, garantizando así la movilidad de los trabajadores cualificados en toda la Unión. Las vías navegables de Europa aún ofrecen un potencial sin explotar, que será aún más importante. Aumentarán las necesidades y volúmenes de transporte para las próximas décadas.

 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

El objetivo del Reglamento es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y mejorar la protección de los intereses económicos colectivos de los consumidores. La revisión tiene por objeto ampliar el alcance de aplicación y mejorar los mecanismos de aplicación utilizados por las autoridades nacionales, especialmente con respecto a las infracciones en línea, que son cada vez más comunes. El año 2014, un 37% del comercio en línea incumplía las leyes de consumo de la UE. Por todos estos motivos, he votado a favor.

 

Tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels