Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
 • Lid
 • Spanje Independiente
 • Geboortedatum: 14 november 1966, Madrid

Interventie(s) in de plenaire vergadering

276

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (debat)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(11)

Situatie in Venezuela (debat)

06-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-06(16)

Situatie in Iran (debat)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Nalatenschap van de totalitaire bolsjewistische revolutie in 1917 (actualiteitendebat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(18)

De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (debat)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(4)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

9

VERSLAG over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

VERSLAG over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

VERSLAG over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

VERSLAG over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

VERSLAG over mensenrechten en migratie in derde landen

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

VERSLAG over het jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman in 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Advies als rapporteur

4

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182), getiteld "Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU (2016-2020)"

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ADVIES inzake het Europees burgerinitiatief

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinions - as shadow rapporteur

27

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

ADVIES inzake de herziening van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ADVIES inzake de gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

ADVIES inzake EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Ontwerpresolutie(s)

303

Gezamenlijke ontwerpresolutie over executies in Egypte

07-02-2018 RC-B8-0109/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over kinderslavernij in Haïti

07-02-2018 RC-B8-0100/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Rusland, de zaak van Ojoeb Titiev en het mensenrechtencentrum Memorial

07-02-2018 RC-B8-0096/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Venezuela

07-02-2018 RC-B8-0078/2018

  Motion for a resolution on executions in Egypt

05-02-2018 B8-0114/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Child slavery in Haiti

05-02-2018 B8-0107/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

05-02-2018 B8-0102/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

05-02-2018 B8-0092/2018

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Vervallen

Details

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over het overmatig gebruik of misbruik van antibiotica

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Vervallen

Details

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 13-12-2016

Schriftelijke verklaring over idiopathische pulmonale fibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afgesloten met een meerderheid

Details

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Datum van aanneming : 11-07-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 12-09-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over universele toegang tot kraamzorg

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 174 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over versterking van het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten in Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Vervallen

Details

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum bekendmaking : 26-10-2015
Vervaldatum : 26-01-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 27-01-2016

Schriftelijke verklaring over onderzoek naar en preventie van endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Vervallen

Details

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 193 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over het bevorderen van systemen voor inclusief onderwijs

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Vervallen

Details

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 263 - 08-12-2015

Schriftelijke verklaring over pesten en geweld op school

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Vervallen

Details

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 119 - 08-12-2015

Parlementaire vraag/vragen

235

  Spying on non-separatist citizens in Catalonia

29-01-2018 E-000474/2018 Commissie

  The Spanish Government's responsibility in the fight against the gender pay gap

25-01-2018 E-000403/2018 Commissie

VP/HR - Italiaanse wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

18-01-2018 E-000281/2018 Commissie

  Plight of 'mule women' on the Ceuta border

18-01-2018 E-000268/2018 Commissie

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Commissie

Weigering van de VV/HV om de winnaars van de Sacharovprijs 2017 te ontmoeten

19-12-2017 E-007864/2017 Commissie

VP/HR - Weigering van de VV/HV om de winnaars van de Sacharovprijs 2017 te ontmoeten

19-12-2017 E-007863/2017 Commissie

  Anti-EU indoctrination in Catalan schools

19-12-2017 E-007860/2017 Commissie

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Commissie

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

151

 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe. Como "brazo financiero de la UE", que proporciona inversiones para las actividades de la UE tanto dentro como fuera de la UE, el Banco Europeo de Inversiones debe esforzarse por alcanzar los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y cumplimiento de las normas. Por este motivo, debería intensificar sus esfuerzos en una distribución geográfica más equitativa de sus inversiones y en cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

 

Situatie in Venezuela (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

08-02-2018

Venezuela es víctima de una tiranía corrupta e incompetente. Los venezolanos no tienen comida, ni medicinas, ni libertad. No tienen futuro y nuestra obligación es, precisamente, ayudarles a que lo recuperen. La última vez que en Venezuela hubo unas elecciones con un mínimo de garantías la oposición ganó por goleada. Desde entonces, Maduro ha manipulado, reprimido e ignorado la Constitución. Quien lo desafía acaba inhabilitado, exiliado, preso o asesinado. Porque no le interesa nada más que el poder.
Por estos motivos he votado a favor de la resolución, porque Europa no puede reconocer unas elecciones fraudulentas cuyo objetivo es convertir a Venezuela en una dictadura de partido único, como en Cuba. No podemos reconocerlas cuando el régimen ha inhabilitado a casi todos los líderes opositores y a su principal alianza, cuando están controlados por un órgano electoral que es el brazo ejecutor del régimen, un régimen que acaba de ejecutar también a Óscar Pérez, como asesinó a muchos venezolanos que salieron a la calle en defensa de su dignidad. Para que el pueblo de Venezuela decida su futuro, Maduro debe liberar a los presos políticos, abrir un canal humanitario, respetar la Constitución y convocar unas elecciones de verdad.

 

Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

He votado a favor del informe porque estoy a favor de la nueva distribución de escaños basada en principios justos, transparentes, objetivos y sostenibles que reflejará mejor la evolución demográfica de los Estados Miembros.
También estoy a favor de las listas transnacionales que fortalecerán la dimensión democrática de la Unión haciendo el vínculo entre el voto y la política europea más claro tanto para el ciudadano como para los medios de comunicación y fortaleciendo así la legitimidad democrática general del Parlamento.

 

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao)

07-02-2018

He votado a favor porque estoy de acuerdo con el borrador propuesto por el Consejo.

 

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (B8-0068/2018)

07-02-2018

He votado a favor de esta importantísima resolución porque la mutilación genital femenina es una terrible amenaza para la salud y para la integridad de las niñas y las mujeres que la sufren, porque no solamente tiene enormes consecuencias, como quistes, infecciones, infertilidad, sino que es una gravísima vulneración de los derechos humanos, que procede, además, de una visión aberrante de la mujer: se las ve como propiedad de padres y maridos y se las considera como objetos que incitan al pecado.
Las Naciones Unidas contemplan la erradicación de esta práctica en su Agenda 2030 y el Convenio de Estambul obliga a todos los países firmantes a criminalizar la ablación y proteger a las niñas, es decir, nos obliga a nosotros, a la Unión Europea, a prevenir y proteger y a perseguir y penalizar a los que perpetran cualquier forma de violencia contra la mujer

 

Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische samenwerking (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

He votado a favor de la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil debido a que el contenido será el mismo al ya aprobado en 2012.

 

Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat ervan (B8-0077/2018)

06-02-2018

A raíz de la inquietud que ha generado el proceso europeo de evaluación de los productos fitosanitarios, que ha salido a la luz en el marco del debate sobre la renovación de la autorización para la comercialización del glifosato, se ha decidido la creación de una comisión especial cuya misión será evaluar el procedimiento de autorización de los pesticidas en la UE.
Estoy a favor de establecer esta comisión, que analizará también los posibles fallos durante la evaluación científica del glifosato por parte de las agencias competentes de la UE y si Bruselas actuó conforme a la reglamentación europea cuando tomó la decisión de renovar la autorización del glifosato el pasado mes de diciembre.

 

Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging (A8-0172/2017 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein)

06-02-2018

He votado a favor de la propuesta porque estoy en contra del bloqueo injustificado de la economía digital. Se trata de una práctica discriminatoria utilizada por motivos comerciales que se produce cuando los vendedores en línea deniegan a los consumidores el acceso a un sitio web en función de su ubicación o los redirigen a la tienda más próxima con precios diferentes.

 

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

He votado a favor. La propuesta de la Comisión es necesaria para trasladar al marco legislativo los criterios y principios ya adoptados por el Consejo Europeo sobre el funcionamiento del ETS a partir de 2021, así como para definir las reglas que regirán el ETS con todo su detalle.

 

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

He votado a favor del informe porque resume adecuadamente la actividad del BCE durante este año. Además, comparto la valoración positiva que merece el impacto de los nuevos impulsos monetarios por el papel que han jugado en el fortalecimiento de la recuperación, el aumento del empleo y la mejora de la financiación de empresas y familias.
Sin embargo, sus efectos se desvanecerán si no van acompañados por la acción de otras políticas fiscales y de reforma estructural, en los países miembros y a nivel de la Unión y por un avance más decidido en el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, mediante la definición y puesta en marcha de los pasos programados para completar la Unión Bancaria y hacer más robusto todo su entramado institucional.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels