Marina ALBIOL GUZMÁN : Home 

Lid 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 

Laatste activiteiten 

Contact