Josu JUARISTI ABAUNZ
 • Josu
  JUARISTI ABAUNZ
 • Spanje
 • Geboortedatum: 4 maart 1964, Azkoitia

Interventie(s) in de plenaire vergadering

133

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije - Situatie in Afrin, Syrië (debat)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(15)

EU-steun voor het vredesproces in Colombia (debat)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(11)

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(21)

Penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis (debat)

05-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-05(2)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat) (2)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(5)

Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(20)

Herplaatsing doen slagen (debat)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(3)

Hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid (debat)

15-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-15(17)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

8

VERSLAG over toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

VERSLAG over Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen

REGI
09-06-2016 A8-0202/2016

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake de ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen

ENVI
27-03-2015 ENVI_AD(2015)544486

Opinions - as shadow rapporteur

4

ADVIES inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie

REGI
08-12-2017 REGI_AD(2017)610699

ADVIES inzake de rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering.

ENVI
24-11-2017 ENVI_AD(2017)607983

ADVIES inzake een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven

ENVI
11-04-2017 ENVI_AD(2017)595378

ADVIES inzake de werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

Institutionele ontwerpresoluties

62

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

07-02-2018 RC-B8-0082/2018

  Proposition de résolution sur l'esclavage d'enfants en Haïti

05-02-2018 B8-0110/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de huidige mensenrechtensituatie in Turkije

05-02-2018 B8-0097/2018

Ontwerpresolutie over de situatie van de UNRWA

05-02-2018 B8-0085/2018

  Motion for a resolution Nigeria

15-01-2018 B8-0052/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van de Rohingya

13-12-2017 RC-B8-0668/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: The cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0698/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over Myanmar/Birma: de situatie van de Rohingya

06-12-2017 B8-0674/2017

Ontwerpresolutie over rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken

10-11-2017 B8-0595/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Individuele ontwerpresoluties

1

Schriftelijke verklaring(en)

4

Schriftelijke verklaring over de sociale en solidaire economie

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Vervallen

Details

Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO

Datum bekendmaking : 30-11-2016
Vervaldatum : 01-03-2017
Aantal ondertekenaars : 35 - 02-03-2017

Schriftelijke verklaring over Leonard Peltier

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Vervallen

Details

Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON

Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 29 - 25-01-2017

Schriftelijke verklaring over het opstellen van een Europese strategie voor het beheer, de controle en de mogelijke uitroeiing van de Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax)

27-04-2016 P8_DCL(2016)0047 Vervallen

Details

Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA , Rosa D'AMATO

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 72 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over de bescherming en bevordering van regionale en minderheidstalen in de EU

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Vervallen

Details

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Datum bekendmaking : 07-09-2015
Vervaldatum : 07-12-2015
Aantal ondertekenaars : 127 - 08-12-2015

Schriftelijke vragen

182

Vrijheid van meningsuiting onder druk in Spanje

27-02-2018 E-001252/2018 Commissie

  Western Sahara and EU air cargo

08-02-2018 E-000826/2018 Commissie

  Western Sahara and the safety of EU airlines and passengers

08-02-2018 E-000822/2018 Commissie

  The Commission's compliance with procedures relating to authorised establishments in Western Sahara

08-02-2018 E-000819/2018 Commissie

  DG SANCO visit to Western Sahara in December 2017

08-02-2018 E-000818/2018 Commissie

  VP/HR - Activities of the EU Delegation to Morocco in occupied Western Sahara

08-02-2018 E-000817/2018 Commissie

Misbruik van het Europees aanhoudingsbevel door Spanje

07-02-2018 E-000746/2018 Commissie

Vermindering van de Amerikaanse financiering van de UNRWA

07-02-2018 E-000745/2018 Commissie

  Impact of Brexit on free movement of persons: Galicians in the United Kingdom

17-01-2018 E-000253/2018 Commissie

VP/HR - Leyla Zana ontheven uit haar ambt als lid van het Turks parlement

17-01-2018 E-000236/2018 Commissie

Mondelinge vragen

19

Uitgebreide interpellatie - Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten

06-02-2018 O-000014/2018 Commissie

Verdrag tot verbod van kernwapens

04-12-2017 O-000097/2017 Raad

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

01-12-2017 O-000094/2017 Commissie

De opmerkingen van de heer Dijsselbloem over de oorzaak van de economische crisis in Zuid-Europa

28-03-2017 O-000026/2017 Raad

Mensenhandel

24-03-2017 O-000024/2017 Commissie

Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa

03-02-2017 O-000009/2017 Commissie

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

10-01-2017 O-000003/2017 Commissie

De omschakeling tussen zomer- en wintertijd

17-10-2016 O-000124/2016 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

7

 

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

EH Bildu has voted against the Girling report on the proposal for a regulation of the EP and the Council Amending Directive2003/87/EC the EU Emission trading System (EU-ETS) to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
We have always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of those. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing on quality and performances of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third States.
The CORSIA scheme agreed by ICAO, is a system under which aircraft operators that are in excess of baseline emissions will be required to purchase offsets in order to achieve carbon neutrality from international civil aviation from 2021.Even if the inclusion of the aviation system is needed to fulfil the Paris Agreement without undermining the other related legislative texts within the energy climate package; we cannot agree with such a scheme; and hence we have voted against the provisional agreement and abstained on the joint statement on the outcome of the ICAO.

 

Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner)

12-12-2017

EH Bildu abstained on the Fjellner report on the Agreement between the EU and the Swiss confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems
This file is linked to the agreement on the revision of the emissions trading system (ETS)-phase IV which was reached recently between the co-legislators. EH Bildu has always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of them. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing quality and performance of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third countries.
After several years of negotiations, the Commission has also finalised negotiations on linking the EU ETS with the ETS of Switzerland. The agreement sets out the institutional framework as well as the key objectives and principles for linking the two systems. It notably foresees that, once in force, participants in the EU ETS can use units from the Swiss system for compliance purposes and vice versa.
We oppose such a system, but once the system is established all parties should take part in it if it is to have an effect, hence we abstained.

 

Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea)

12-12-2017

EH Bildu voted against the EU Citizenship Report 2017.
The report is based on a positive approach to EU citizenship and includes several good elements. However, the following paragraph (Recital G) is a red line for our coalition: ‘Whereas any unilateral change in the borders of a Member State constitutes, at the very least, a violation of Articles 2, 3.2 and 4.2 of the Treaty on the European Union, as well as jeopardising enjoyment of all the rights deriving from EU citizenship.’
From the perspective of the Basque independentist coalition, we cannot accept this statement. EH Bildu would like to highlight that the inclusion of this paragraph is an attempt to discredit the ongoing Catalan process. Moreover, it could also be argued that it is not very relevant to the main purpose of the report.
Unilateral changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, as a demand of its citizens’ will. Democracy is, after all, also one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.
MEP Josu Juaristi was co-signatory to an amendment that would have deleted this problematic recital. However, as this amendment was rejected in plenary vote, and accordingly Recital G remained, EH Bildu did not support the report.

 

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

EH Bildu has abstained on the Girling report on the proposal for a regulation of the EP and the Council Amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
We have always criticised systems carbon markets such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of those. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing on quality and performances of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third States.
The new scheme, called the Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) agreed by ICAO, is a system that under which aircraft operators that are in excess of baseline emissions will be required to purchase offsets in order to achieve carbon neutrality from international civil aviation from 2021.
Even if the inclusion of the aviation system is needed to fulfil the Paris Agreement without undermining the other related legislative texts within the energy climate package; we cannot agree with such a scheme; and hence our abstention.

 

Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)

12-09-2017

Although we support the initial goal of the WIFI4EU proposal, which establishes a scheme offering free WiFi connections in spaces where public services are offered (public administrations, hospitals and common outdoor spaces, EHBildu abstained in the Zorrinho report on promotion of internet connectivity in local communities as we consider it a small step in the fight against digital exclusion in the EU.
First, we believe that the allocated budget is not enough to handle with the demand and the real needs, particularly considering that the Commission proposes a ‘first come, first served’ application criteria,which means that only few communities might benefit from this assistance. Moreover, the service can be eligible providing that high—quality wireless connection is available, which is one of the main obstacles many populations have to face to begin with. In this sense, the needs of the rural and remote population must be taken into consideration much better. Furthermore, even though projects can be submitted online, the application process is too complicated.
Local authorities need to be involved since the beginning and throw-out this process. We need a system that prioritises real needs, has continuity and greater ambition and takes onboard the advantages of best practices that already exist in some parts of Europe.

 

Situatie in Venezuela (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)

27-04-2017

EH Bildu calls for de-escalation and a peaceful solution to the conflict in the Bolivarian Republic of Venezuela. We ask for an unconditional support of the mediation efforts already made and which are ongoing by Mogherini, the three ex-presidents, the Pope and UNASUR. Indeed, we believe that the solution to different problems on the table of dialogue, such as peace, human rights, the situation of prisoners, elections, etc., would be the unequivocal sign that the parties confronted can live together in a democratic way.
The resolution we are voting on today does not call for de-escalation, we hence believe that is not good enough and therefore abstained.
The text fully supports the MUD (Mesa de Unidad Democrática) approach, condemns the destitution of the assembly, opens the door for sanctions, makes an interpretation of what Maduro thinks and does, and gives factually inaccurate statements. Meanwhile, there is no critical word on the means employed by those opposition forces calling for and taking violent action.
We ask both sides to refrain from violence, be constructive, respect the rule of law, support the efforts already made by the dialogue roundtable and look for a negotiated solution.
Our focus is and should be, to support regional efforts, not to take a one-sided approach without condemning violence from opposition groups.

 

Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (A8-0011/2017 - Stefan Eck)

14-03-2017

Los conejos constituyen por número la segunda especie de ganado de cría en la UE, con más de 340 millones de conejos sacrificados al año. Hoy la Unión cuenta con normativas que establecen normas mínimas para la protección de cerdos, terneros, gallinas ponedoras y pollos de carne, así como con la Directiva del Consejo sobre la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, pero aún no existe una reglamentación específica europea relativa a las normas mínimas para la protección de los conejos de granja.
EH Bildu considera que este vacío legal ha de solventarse y es por ello que ha votado a favor de que se cree una propuesta legislativa sobre normas mínimas para la protección de los conejos de granja. Creemos asimismo que durante el proceso se debe contar con la participación del sector cunícola, así como de otros agentes implicados.
En cuanto a la votación final de la Resolución de la Comisión AGRI, nuestra abstención se debe a que, aunque creemos firmemente que hay que dar pasos urgentes de cara a mejorar el bienestar animal, previamente se debe dar un amplio debate en torno a la cunicultura en la Unión y a los métodos de cría de los conejos teniendo en cuenta a todas las partes implicadas.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  01H142
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Postadressen

 • Ibai-Ondo, 5-2.B
  20720
 • Ibai-Ondo, 5-2.B
  20720