Manolis KEFALOGIANNIS : Home 

Voorzitter 

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact