Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
 • Lid van het bureau
 • Griekenland Independent
 • Geboortedatum: 29 april 1957, Trikala, Thessalia

Voorzitter

 • DCAM Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika

Lid

 • CPDE Conferentie van delegatievoorzitters
 • AFET Commissie buitenlandse zaken
 • PETI Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger

 • ITRE Commissie industrie, onderzoek en energie
 • SEDE Subcommissie veiligheid en defensie
 • D-MK Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 • D-CL Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • DPAL Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • DLAT Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Laatste activiteiten

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels