Liliana RODRIGUES : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake minimumnormen voor minderheden in de EU  
- CULT_AD(2018)622179 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming  
- REGI_AD(2018)616617 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief  
- CULT_AD(2018)618293 -  
-
CULT 
ADVIES inzake "Naar een internationale EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken - volgende stadia"  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake de modernisering van het onderwijs in de EU  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing  
- AFET_AD(2015)555011 -  
-
AFET 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G346
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08043
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue wiertz
  Altiero Spinelli 14G346
  1047 Brussels
   
  Contact data: