• José Inácio   FARIA  

José Inácio FARIA : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China  
- ENVI_AD(2018)615453 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake een EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag  
- ENVI_AD(2016)584261 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake aansprakelijkheid, vergoeding en financiële zekerheid voor offshore- en gasontginning  
- ENVI_AD(2016)575123 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel  
- TRAN_AD(2016)580423 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU)  
- ENVI_AD(2016)576724 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor het begrotingsjaar 2014  
- TRAN_AD(2016)572936 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2014  
- TRAN_AD(2016)569845 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2014  
- TRAN_AD(2016)572892 -  
-
TRAN 
ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2014  
- TRAN_AD(2016)572906 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016  
- ENVI_AD(2016)571628 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013  
- ENVI_AD(2015)549395 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015  
- ENVI_AD(2015)544125 -  
-
ENVI