• José Inácio   FARIA  

José Inácio FARIA : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM