• José Inácio   FARIA  

José Inácio FARIA : Voorstellen voor een besluit van de Unie - 8e zittingsperiode 

Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie  
- B8-0591/2018