Bronis ROPĖ : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie regionale ontwikkeling 

Contact