Jordi CAÑAS : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Contact