Markus BUCHHEIT : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) DE  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact