Enrique CALVET CHAMBON : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-11-2014 ... : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 20-11-2014 / 23-06-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Spanje)
 • 24-06-2015 ... : Independiente (Spanje)

Leden 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 24-11-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 24-11-2014 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 10-03-2017 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Plaatsvervanger 

 • 20-11-2014 / 12-10-2015 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 20-04-2015 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 27-05-2016 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 03-09-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 19-01-2017 ... : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-03-2018 ... : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Contact